Page 70 - Adriatic Club Book 2017
P. 70

                Kvarner
Namestitev v prvem design hotelu s petimi zvezdicami v severnem Jadranu, ki se že več kot 40 let imenuje Bevanda, in skupna večerja v istoimenski hotels- ki restavraciji, po kateri je hotel dobil ime. Hotel Bevanda s sobami po imenu slavnih gostov, ki so tekom zgodovine mesta preživljali dneve v mondeni kul- turno družabni sceni. Glavno vodilo restavracije, delujoče od leta 1971, je obis- kovalcu nuditi prostor sprostitve, uživanja ter zadovoljstvo vsakega gosta, ki le korak od morja, s pogledom na Opatijo, Reko, Istro in otoke v daljavi, ponuja edinstveno izkušnjo Jadrana.
Drugi dan izleta so nas prebudili prijetni sončni žarki, ki so nam delali družbo ob zajtrku in med čudovito panoramsko vožnjo preko Krškega mostu na otok Krk vse do Valbiske, odkoder smo se s trajektom peljali na največji in najdaljši hrvaški otok – Cres. Kosilo v konobi » Na moru« v slikovitem ribiškem zaselku Valun na dnu Valunskega zaliva, v katerem se nahaja eden najstarejših glagol- jšakih zapisov na Hrvaškem, »Valunski plošči« iz 11. stoletja. Prijeten postanek za kosilo, s pogledom na kristalno čisto morje, po katerem smo pot nadaljeva- li preko manjšega pristanišča, na jugozahodni strani otoka Cresa, Osorja, kjer danes živi manj kot 50 stalnih prebivalcev. Osor povezuje otok Cres z Lošinjem, jadranskim otokom, z razvejano obalo s številnimi plažami in zalivi, poznanem po bujnem zelenju in kristalno čistem morju, bogatim z ribami zaradi česar pred- stavlja znano ribiško središče Jadrana. Gosti gozdovi iglavcev in izrazit obmorski karakter, vpliva na bogato in uravnoteženo podnebje, kar so spoznali že v 19. stoletju (1982), ko so Mali Lošinj razglasili za klimatsko zdravilišče.
Smeštaj je bio u prvom design hotelu sa pet zvezdica na severnom Jadranu, koji se već više od 40 godina zove Bevanda, kao i zajednička večera u istoimenom ho- telskom restoranu po kom je hotel dobio ime. Hotel Bevanda ima sobe nazvane po imenima slavnih gostiju, koji su tokom istorije ovog mesta provodili svoje dane na mondensko kulturno društvenoj sceni. Glavna prednost restorana, koji radi od 1971. godine, je u tome što posetiocu pruža prostor za opuštanje, uživan- je, kao i zadovoljstvo svakom gostu, koji je samo na korak od mora, sa pogledom na Opatiju, Rijeku, Istrui i ostrva u daljini, čime nudi jedistveno iskustvo Jadrana. Drugog dana izleta su nas probudili prijatni sunčevi zraci, koji su nam pravili društvo na doručku i za vreme čudesne panoramske vožnje preko Krškog mosta na ostrvo Krk sve do Valbiske, odakle smo se trajektom prebacili na najveće i najudaljenije hrvatsko ostrvo – Cres. Ručak smo imali u konobi “Na moru”, u sliko- vitom ribarskom zaseoku Valun u dnu Valunskog zaliva, u kome se nalazi jedan od najstarijih zapisa na glagoljici u Hrvatskoj, “Valunska ploča” iz 11. veka. Ovo je bilo prijatno zaustavljanje za ručak, sa pogledom na kristalno čisto more, posle kog smo nastavili svoj put preko manjeg pristaništa, na jugozapadnu stranu os- trva Cres, Osor, gde danas živi manje od 50 stalnih stanovnika. Osor povezuje ostrvo Cres sa Lošinjem, jadranskim ostrvom, sa razudjenom obalom sa brojnim plažama i zalivima, koji je poznat po bujnom zelenilu i kristalno čistom moru, bo- gatom ribama, zbog čega predstavlja poznato ribarsko središte Jadrana. Guste četinarske šume i izrazit primorski karakter utiču na bogato i uravnoteženo pod- neblje, što je prepoznato još u 19. veku (1892), kada je Mali Lošinj proglašen za klimatsko lečilište.
  68 Adriatic Club 2017
  

   68   69   70   71   72