Page 64 - Adriatic Club Book 2017
P. 64

               Varno zimsko spanje za jeklene dragulje v Špan centru
Hramba vozil postaja vse atraktivnejša dejavnost, ki povezuje ljubitelje dobrih avtomobilov po vsem svetu. Lastniki se vse bolj zavedamo pomembnosti primernih pogojev za hrambo vozila in le te želimo imeti v času zimske sezone na varnem. Podjetje Špan d.o.o. iz Brezovice je že 35 let simbol napredne avtomobilske dejavnosti. Ljubezen do avtomobilov in staro- dobnikov so letos združili v povsem novem hotelu za vozila Špan.
Beseda garaža oz angleško »garage« izhaja iz francoske besede garer, kar pomeni zavetje. Prvič jo je uporabil arhitekt Charles Harriosn Townsend, ko je leta 1908 zapisal članek v reviji The Builder. Njene izpeljanke se danes uporablja po vsem svetu v večini svetovnih jezikov. V začetku avtomobilizma je garaža igrala pomembno vlogo pri zaščiti vozila pred vre- menskimi vplivi. Prva vozila namreč niso imela strehe. Prav tako so pomembno ščitile karoserijo pred rjavenjem. Kasneje so zaradi boljše izolacije garaže omogočale tudi hitrejši zagon vozil v zimskih razmerah.
Garaže v svetu so si precej različne. Avstralske hiše imajo običajno tipična dvojna ali trojna garažna vrata. Do leta 1970 jih je bila večina ločena od hiše, danes postajajo vse bolj povezane s stanovanjskim delom. Britanci imajo običajno enojno ali dvojno garažo, ki je del glavne stavbe. Na podeželju pogosto uporabljajo samostojno garažo, ki služi tudi kot pros- tor za hrambo vrtnega orodja. Na drugi strani luže so Američani prvi uvedli električna vrata za enostavnejše vstopanje v deževnem in mrzlem vremenu. Imajo celo izraz garažna hiša za tista stanovanja, ki so nadgradnja garaž. Garaža je odigrala ključno vlogo tudi pri ustanovitvi mnogih, danes uspešnih podjetij kot so Amazon, Apple, Disney, Google in celo sloviti Harley Davidson.
Prve zasebne garaže za vozila so nastale celo pred besedo garaža. Že leta 1898 so v ZDA zgradili prvi namenski objekt, kjer so lahko parkirali električna vozila. Najstarejša ohranjena garaža je garaža izumitelja avtomobila Karla Benza v kateri je kasneje tudi izumil avtomobil. V zadnjih desetletjih je hramba vozil postala trend po vsem svetu in nadomešča klasične garaže. V arabskih emiratih so prvi pričeli z gradnjo namenskih hotelov za vozila. V njih se tako na primerni temperaturi in vlažnosti pričeli s hrambo vozil z namenom ohranjanja njihove vrednosti. Nič ne zaostajamo za sodobnim trendom tudi v Evropi. V Veliki Britaniji in Nemčiji se je v zadnjem desetletju močno povečalo število sodobnih prostorov za hrambo vozil. Slovenijo najnaprednejšim državam priključuje podjetje Špan. V sodobnem centru mobilnosti, na Brezovici pri Ljubljani, so v novem objektu letos odprli sodoben hotel za vozila. Podjetje ima 35 let bogato tradicijo. Ludvik Špan, ustanovitelj in lastnik podjetja, spada med večje ljubitelje avtomobilov pri nas. S svojo zasebno zbirko starodobnikov je osvojil praktično
 

   62   63   64   65   66