Page 60 - Adriatic Club Book 2017
P. 60

               Golf turnir
 Na njem smo dali priložnost predstavitvi perspektivnih slovenskih umetnikov. Eno od presenečenj je bilo ustvarjanje v živo slikarke in ilustratorke iz Celja, Maje Lesjak Gavriloski, katere umetniška dela so bila razstavljena na zelenicah Smled- nika. Med programom, ki sta ga vodila Aleksandra Balmazović in Peter Poles, nas je Maja Lesjak Gavriloski popeljala skozi proces ustvarjanja in nam odkrila strasti vizualnega kreiranja, ki jih lahko razkrije le umetnica njenega kova. Svojevrstne pozitivne energične ilustracije nastajajo v trenutku inspiracije, a kljub temu še dolgo pustijo močan pečat v opazovalcu. Kot pravi sama, so njena dela posledica krativne in karierne poti, ki jo s svojimi otroki doživlja iskreno in intenzivno, kar se jasno kaže v njeni barviti in po atributih zelo otroški figuraliki, obenem pa so karakterji njenih likov zelo odraslega videza, nemalokrat celo avtoportreti. Barvi- ta figuralika nemalokrat izmišljenim in slikovitim figuram vdahne sanjski karak- ter, istočasno pa nas nagovarja s svojo radoživostjo. Njeno ustvarjanje gotovo presega običajno ilustracijo, saj si za objekt ustvarjanja nemalokrat izbere izdel- ke, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju ter jim z ilustracijo vdihne svoje- vrstni pečat. Nekaj tovrstnih izdelkov smo imeli priložnost občudovati tudi , med turnirjem, ki je bil namenjen tako članom kot prijateljem klubov.
Na ovom dogadjaju smo dali mogućnost da se predstave perspektivni slovenač- ki umetnici. Jedno od iznenedjenja je bilo slikanje uživo slikarke iz Celja Maje Les- jak Gavriloski, čija su umetnička dela bila izložena u zelenilu Smlednika. Tokom programa, koji su vodili Aleksandra Balmazović i Peter Poles, nas je Maja Lesjak Gavriloski provela kroz proces stvaranja i otkrila nam strasti vizualnog kreiran- ja, koje može da otkrije samo umetnica njenog kova. Svojevrsne pozitivne en- ergične ilustracije nastaju u trenutku inspiracije, a uprkos tome još dugo ostavl- jaju snažan utisak kod posmatrača. Kao što sama kaže, njena dela su posledica kreativnog i puta karijere, koje sa svojom decom doživljava iskreno i intenzivno, što se jasno vidi u raznobojnosti i po atributima vrlo dečijeg oblikovanja, a ujed- no su karakteri njenih likova veoma odraslog izraza, vrlo često autoportreti. Raz- nobojno oblikovanje često izmišljenim i slikovitim figurama udahnjuje karakter sna, istovremeno nas nagovarajući svojom životnom radošću. Njeno stavranje skoro da prevazilazi uobičajenu ilustraciju, jer za objekat stvaranja često izabere proizvode koje koristimo u svakodnevnom životu, te im ilustracijom udahne svo- jevrsni pečat. Nekima od tih proizvoda smo mogli da se divimo takodje tokom turnira koji je bio namenjen kako članovima tako i prijateljima klubova.
 58 Adriatic Club 2017
  


   58   59   60   61   62