Page 48 - Adriatic Club Book 2017
P. 48

                Avstrijska Koroška
 Prvi topli dnevi v letu kar kličejo po razsikovanju bližnjih in dal- jnih destinacij ter uživanju v po- daljšanih vikendih sprostitve brez slabe vesti. Tako smo si tudi mi v sredini maja privoščili podaljšani poznopomladni vikend na avstri- jskem Koroškem in uživali v vožnji po slikovitih gorskih cestah, speljanih v neokrnjeni naravi.
Prvi topli dani u godini nas zovu da obilazimo bliže ili dalje destinacije i da uživamo
u produženim slobodim viken- dima bez loših vesti. Tako smo i mi sredinom maja priuštili sebi produženi kasnoprolećni vikend u austrijskoj Koruški i uživali u vožnji po slikovitim planinskim putevima, kroz nedirnutu prirodu.
Izhodiščna točka izleta je bilo obmejno mesto Beljak ali Villach. V njem smo se zbarali v zgodnjih večernih urah, se namestili v hotelu Holiday Inn in se v polni zasedbi srečali v restavraciji Racer’s Cafe do katere je bil organiziran prevoz iz hotela.
Prvi dan je bil, z razliko od drugega, zapolnjen z aktivnostmi, kot je vožnja po panoramskih gorskih cestah z dihjemajočimi razgledi, okušanje pristne lokalne kulinarike, spoznavanje zgodovine (na primer ogled graščine, ki je od leta 1831 v lasti rodbine Liechenstein) ter z organizirano večerjo v Beljaku, v restavraci- ji Galeria. Odhod izpred hotela v Beljaku je bil v zgodnjih dopoldanskih urah, čemur je sledila vožnja po beljaški aplski cesti, ki se vzpenja vse do vrha Dobrača v osrčju Ziljskih Alp. Beljaška visokogorska cesta je poznana kot ena najlepših panoramskih cest zato smo si pogosto vzeli odmor in uživali v postankih na izo- gibališčih, kjer nas je popolnoma prevzel čudovit svet visokogorskih jezer, in po- gled na južna pogorja. V dolino smo se vračali po isti poti, mimo Beljaka, in si privoščili postanek za kosilo v Gasthaus Saueregger, v bližini slikovitega starega naselja z mešanim slovensko – avstrijskim prebivalstvom, Rožek ali Rosegg, ki leži pod ruševinami starega gradu roženskih grofov iz sredine 12. stoletja in je ena izmed desetih najbolj obiskanih znamenitosti na avstrijskem Koroškem.
Polazna tačka izleta je bilo pogranično mesto Beljak ili Filah. Tu smo se sastali u kasnim večernjim satima, smestili se u hotelu Holiday Inn i u punom sastavu se našli u restoranu Racer’s Cafe do koga je bio organizovan prevoz iz hotela.
Prvi dan je bio, za razliku od drugog, ispunjen aktivnostima, kao što je vožnja po panoramskim planinskim putevima sa pogledom koji oduzima dah, probanje pravih lokalnih kulinarskih specijaliteta, upoznavanje istorije (na primer poseta palati koja je od 1831. u vlasništvu porodice Liechenstein), kao i organizovana večera u Beljaku u restoranu Galeria. Odlazak ispred hotela u Beljaku je bio u kas- nim prepodnevnim satima, zatim je sledila vožnja po beljačkom alpskom putu, koji se uspinje sve do vrha Dobrača u srcu Ziljskih Alpa. Beljaški planinski put je poznat kao jedan od najlepših panoramskih puteva, pa smo se zbog toga često odmarali i uživali na stajalištima na obilaznicama, gde nas je potpuno obuhvatio čudnovati svet planinskih jezera i pogled na južna gorja. U dolinu smo se vratili istim putem, pored Beljaka, i priuštili sebi zaustavljanje za ručak u Gasthaus Sau- eregger, u blizini slikovitong starog naselja sa izmešanim slovenačko-austrijskim stanovništvom, Rožek ili Rosegg, koji leži ispod ruševina starog zamka Roženskih grofova iz sredine 12. veka, koja spada u jednu od deset najposećenijih znameni- tosti u austrijskoj Koruški.
 46 Adriatic Club 2017
  

   46   47   48   49   50