Page 10 - Adriatic Club Book 2017
P. 10

                 02.02. 2017 Hotel Cubo
Kluba, ki delujeta v šestih drža- vah in sta bila ustanovljena že leta 2014, sta otvoritev s svečanim dogodkom obeležila šele mese- ca maja 2015, na otvoritvenem dogodku v hrvaški Istri, ko so se prvič zbrali člani obeh klubov in preživeli doživetij poln podaljšani vikend.
Klubovi koji deluju u šest država i koji su osnovani već 2014. godine, su obeležili otva-
ranje svečanim dogadjajem još maja meseca 2015., na otvaran- ju u hrvatskoj Istri, kada su se po prvi put okupili članovi oba kluba i proveli zajedno ispunjeni produženi vikend.
Glavni namen prvega druženja je bil spoznavanje pisane druščine ostalih last- nikov vozil Ferrari in Maserati, na katerem so izrazili tudi želje, potrebe in pred- loge glede delovanja in aktivnosti obeh klubov. Začetkov delovanja klubov se spominjamo, kot bi bili včeraj, čeprav smo se vmes večkrat srečali, doživeli veliko lepega, obiskali številne dežele in seveda tudi izpolnili mnoge zastavljene cilje. Tako je bila v začetku leta 2017 idealna priložnost za obeležitev tretje obletnice delovanja in dodaten razlog za ponovno druženje, ki smo ga v dolgih zimskih dneh že vsi z nestrpnostjo pričakovali. Tudi tokrat smo si za ambient skupnega druženja izbrali prijeten hotel v središču Ljubljane, za katerega so sinonimi iz- virnost, postavljanje novih standardov in svetovljanski ambient. Hotel Cubo nas je že drugo leto zapored razvajal z gostoljubjem, izvirno pristnostjo in izvrstno kulinariko. Za sproščeno vzdušje sta tudi tokrat poskrbela igralka Aleksandra Bal- mazović in televizijski voditelj Peter Poles, ki sta nas na humoren način popelja- la po dosežkih preteklega leta in zgodovini obeh blagovnih znamk, Ferrari ter Maserati.
Pozdravni govor in spodbudne besede nam je naklonil italijanski veleposlanik Paolo Trichilo, ki je svoj mandat začel v letu 2017, poznan pa je tudi kot pretekli Minister za delo in socialno politiko v italijanski vladi.
Glavna namena prvog druženja je bila upoznavanje šarenolikog društva ostalih vlasnika vozila Ferrari i Maserati, na kome su izražene želje, potrebe i predlozi vezani za delovanje i aktivnosti oba kluba. Sećamo se početaka rada klubova, kao da je juče bilo, iako smo se u medjuvremenu više puta sastajali, doživeli mnogo lepog, obišli brojne države i naravno takodje ispunili mnoge postavljene ciljeve. Tako je početak 2017. godine bio idelana prilika za obeležavanje treće godišnjice delovanja i dodatni razlog za ponovno druženje, koje smo nestrpljivo priželjkiva- li u dugim zimskim danima. Tada smo za ambijent zajedničkog druženja izabrali prijatni hotel u centru Ljubljane, čiji su sinonimi originalnost, postavljanje novih standarda i kosmopolitski ambijent. Hotel Cubo je već drugu godinu zaredom na nas pazio uz gostoljubivost, iskrenu prisnost i izvrsno kulinarstvo. Za opuštenu atmosferu su tada potrudili glumica Aleksandra Balmazović i televizijski voditelj Peter Poles, koji su nas sa humorom vodili kroz dostignuća prošle godine i doga- djaje obe robne marke, Ferrari i Maserati.
Pozdravni govor i podsticajne reči nam je uputio Ambasador Italije Paolo Trichilo, koji je svoj mandat započeo 2017. godine, a poznat je i po tome što je bivši Mini- star za rad i socijalnu politiku u Vladi Italije.
 8 Adriatic Club 2017
  

   8   9   10   11   12